Nederlands
Kampioenschap
Maasheggenvlechten

volgende editie: zondag 13 maart 2022

Werkgroep Oeffelt

Door de Werkgroep Oeffelt worden op vrijdagmiddagen allerlei werkzaamheden in de Maasheggen verzorgd.

Bij de monding van de Oeffeltse Raam in de Maas is een oude brug hersteld. Over deze brug liepen vroeger de trekpaarden die boten op de Maas trokken aan een lange lijn.

De Werkgroep Oeffelt heeft een deel van de oeverbegroeiing verwijderd en gaat de natuur in de directe omgeving van de nieuwe brug beheren.

Dé vrijwilligersgroep voor Landschapsbeheer in Oeffelt.
Meestal op vrijdagmiddag aan het werk.

Info:
Antoon Grutters (werkgroepcoördinator)
a.grutters@ziggo.nl
tel. 0485-362260