Nederlands
Kampioenschap
Maasheggenvlechten

volgende editie: zondag 8 maart 2020

Restauratie Maasheggen

Door een expertisegroep wordt de restauratiemethode uitgewerkt.

Vrijwilligers worden opgeleid.

In het winterseizoen worden door lokale vrijwilligersgroepen stukken heg gerestaureerd.

Info:
Marius Grutters
m.grutters@hccnet.nl
tel: 0478-632067