Nederlands
Kampioenschap
Maasheggenvlechten

volgende editie: zondag 13 maart 2022

Projecten

SLaBox-projecten:

  • Organisatie NK Maasheggenvlechten
  • Restaureren van oude Maasheggen
  • Beheer Maasheggen omgeving Loerangel Boxmeer
  • Herstel en beheer poelen in de Maasheggen
  • Beheer poelen EVZ Oeffeltse Raam
  • Beheer wandel- en fietspaden