Nederlands
Kampioenschap
Maasheggenvlechten

volgende editie: zondag 13 maart 2022

Organisatie en doelstelling.

De Stichting Landschapsbeheer Boxmeer (SLaBox) is op 28 oktober 2009 opgericht. Als doelstelling is geformuleerd het leveren van een bijdrage aan behoud en beheer van natuur en landschap in de gemeente Boxmeer, met veel nadruk op de Maasheggen. Door SLaBox worden hiertoe sinds 2013 hegstroken of kleine percelen grond aangekocht en daarna duurzaam beheerd.

 
Belangrijk daarbij is de inzet van meerdere vrijwilligersgroepen en een goede samenwerking met andere betrokken organisaties, waar onder het IVN De Maasvallei.
 
De organisatie van het jaarlijkse NK Maasheggenvlechten is de bekendste publieksactiviteit. Het NK is gericht op bevordering van de betrokkenheid van burgers en bestuurders bij behoud en beheer van de Maasheggen. Ook voor de schooljeugd in de regio is het NK hét jaarlijkse natuuruitje.
 
Bestuurssamenstelling Juni 2018  
Voorzitter:              Ruth Bakkenes
Secretaris:              Theo van Lankveld 
Penningmeester:  Theo van Bracht
Lid:                           Bert Guntlisbergen
Lid:                           Marius Grutters